Phim
  • Giám sát nhựa trên sông Mê Kông
  • Phim tài liệu: Khi đàn sếu bay đi
  • Hệ sinh thái núi đá vôi Kiên Giang - Phần 1
  • Hệ sinh thái núi đá vôi Kiên Giang - Phần 2
  • Bidoup - Núi Bà chuyện của rừng già - Phần 1
  • Bidoup - Núi Bà chuyện của rừng già - Phần 2
  • Bidoup - Núi Bà chuyện của rừng già - Phần 3
  • Bidoup - Núi Bà chuyện của rừng già - Phần 4
  • SIE Hành trình 10 năm 2012-2022