Bảo tàng thực vật Sài Gòn được thành lập vào Tháng 12 năm 2012 với mã ký quốc tế: SGN. Bảo tàng được quản lý bởi viện Viện Sinh Thái Học Miền Nam (Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
Đây là tựa sách mới xuất bản trong năm 2022 của tác giả Hyunjung Kim tại NXB CRC Press, giới thiệu về vấn đề hiện nay đang được quan tâm đó là sự ngày càng gia tăng của ô nhiễm vi nhựa trong môi trường đất, nước và sự tương [...]
Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới