Viện Sinh thái học miền Nam tổ chức buổi hội thảo trực tuyến vào sáng 15/7/2021 để giới thiệu các kết quả nghiên cứu của các nghiên cứu sinh (NCS) do Viện cử đi đào tạo tại nước ngoài (Nhật Bản và Pháp). Đây là các công trình nghiên cứu [...]

Viện sinh học nhiệt đới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á Bảo tàng nhiệt đới

Viện Sinh thái học miền Nam tổ chức buổi hội thảo trực tuyến vào sáng [...]

Happy the World Saola Day!

Happy the World Saola Day!

Recognized as “Asian unicorn”, the elusive Saola is one of the rarest mammals on Earth occupying the Annamite Mountains bordering Vietnam and Laos. Discovered only in 1992, this beautiful species is already on the brink of extinction. World Saola Day was celebrated first in 2016 to call for urgent actions to save [...]

HỘI THẢO KHOA HỌC “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM, GIS KẾT HỢP VỚI DỮ LIỆU SINH KHÍ HẬU TRONG NGHIÊN CỨU VÀ QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN VÀ NAM TRUNG BỘ”

Sáng ngày 13/4/2021, Viện sinh thái học Miền Nam hân hạnh đón tiếp quý đại biểu khắp nơi về dự Hội thảo tổng kết “Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS kết hợp với dữ liệu sinh khí hậu trong nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh [...]

Viện Sinh thái học Miền Nam phối hợp với Vườn Quốc gia Bù Gia Mập [...]
TẬP HUẤN HƯỚNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ RỪNG NGẬP MẶN TẠI CẦN GIỜ Trong khuôn khổ Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực về quản lý và bảo vệ Rừng ngập mặn”, từ ngày 3-5/6/2020 Viện sinh thái học miền Nam đã phối hợp với BQL Rừng phòng hộ Huyện Cần Giờ tổ chức đợt tập huấn nhằm Giới thiệu các [...]
Bảo tồn và Phục hồi đa dạng sinh học KBTTN Sơn Trà

Sơn Trà là tên gọi cho bán đảo duy nhất và cũng là xanh nhất nơi nơi đô thị ven biển của Thành phố Đà Nẵng và cũng là tên gọi của Khu bảo tồn Thiên nhiên được thành lập năm 1997. Đa dạng sinh học của Khu bảo tồn sớm được biết với [...]

ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ
Tập huấn quốc tế về xây dựng năng lực trong nghiên cứu ngư loại học ở Việt Nam: Hình thành và quản lí bộ mẫu tiêu bản cá tại Viện Sinh thái học Miền Nam. Nghiên cứu viên Viện Sinh thái học Miền Nam tham dự khóa tập huấn: “Xây dựng năng lực trong nghiên cứu ngư loại học ở Việt Nam: hình thành và quản lí bộ mẫu tiêu bản cá tại Viện Sinh thái học Miền Nam” tại Viện Khoa học Tự nhiên Hoàng gia Vương quốc Bỉ (RBINS)
Hội thảo “Tổng quan và lựa chọn các vấn đề nghiên cứu Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ” Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Viện Sinh thái học Miền Nam và Ban quản lý Rừng phòng hộ (BQLRPH) Cần Giờ đã phối hợp tổ chức hội thảo “Tổng quan và lựa chọn các vấn đề nghiên cứu Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ” tại Hội [...]
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...