Kỷ niệm Ngày Quốc tế về Bảo tồn Hệ sinh thái Rừng ngập mặn 26/7/2020. Viện Sinh thái học miền Nam đã phối hợp với TT Truyền thông, Giáo dục môi trường và Du lịch sinh thái (thuộc Ban quản lý Rừng phòng hộ Huyện Cần Giờ) tổ [...]
Viện sinh học nhiệt đới Bảo tàng nhiệt đới Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Kỷ niệm Ngày Quốc tế về Bảo tồn Hệ sinh thái Rừng ngập mặn 26/7/2020. [...]
Hội thảo tham vấn hoàn thiện hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển thế giới Ninh Thuận Ngày 26/6/2020, Hội thảo “Góp ý Hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) Núi Chúa - Ninh Thuận” đã được tổ chức tại Vườn quốc gia Núi Chúa, thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
THÔNG BÁO v/v TỔ CHỨC GIẢI BÌNH CHỌN QUA MẠNG Cuộc thi ảnh “Giá trị Rừng ngập mặn Cần Giờ” Trong khuôn khổ dự án “Tổ chức quản lý sử dụng bền vững rừng ngập mặn Cần Giờ tầm nhìn đến năm 2025” do Ban Quản lý Rừng phòng hộ (BQL RPH) Huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư, Viện Sinh thái học Miền Nam (STHMN) được giao [...]
Trong khuôn khổ Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức và tăng cường [...]
Bảo tồn và Phục hồi đa dạng sinh học KBTTN Sơn Trà

Sơn Trà là tên gọi cho bán đảo duy nhất và cũng là xanh nhất nơi nơi đô thị ven biển của Thành phố Đà Nẵng và cũng là tên gọi của Khu bảo tồn Thiên nhiên được thành lập năm 1997. Đa dạng sinh học của Khu bảo tồn sớm được biết với 287 loài động vật có xương sống, 113 loài [...]

Lớp học thực địa (Field School) lần thứ hai năm 2016 với chủ đề “Ứng dụng Vòng tăng trưởng – Sinh thái – Sinh lý trong nghiên cứu rừng nhiệt đới dưới tác động của biến đổi khí hậu Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 17/01/2016, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà phối hợp với Đại học Colombia tổ chức thành công lớp thực địa lần thứ 2 năm 2016 với chủ đề “Ứng dụng Vòng tăng trưởng – Sinh thái – Sinh lý trong nghiên [...]
ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ
Tập huấn quốc tế về xây dựng năng lực trong nghiên cứu ngư loại học ở Việt Nam: Hình thành và quản lí bộ mẫu tiêu bản cá tại Viện Sinh thái học Miền Nam. Nghiên cứu viên Viện Sinh thái học Miền Nam tham dự khóa tập huấn: “Xây dựng năng lực trong nghiên cứu ngư loại học ở Việt Nam: hình thành và quản lí bộ mẫu tiêu bản cá tại Viện Sinh thái học Miền Nam” tại Viện Khoa học Tự nhiên Hoàng gia Vương quốc Bỉ (RBINS)
Hội thảo “Tổng quan và lựa chọn các vấn đề nghiên cứu Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ” Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Viện Sinh thái học Miền Nam và Ban quản lý Rừng phòng hộ (BQLRPH) Cần Giờ đã phối hợp tổ chức hội thảo “Tổng quan và lựa chọn các vấn đề nghiên cứu Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ” tại Hội [...]
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách
Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019.
Công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2018 (đợt điều chỉnh tháng 10/2018) Ngày 30/10/2018, Viện Sinh thái học Miền Nam ban hành Quyết định số 132/QĐ-STHMN ngày 30/10/2018 về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2018 (đợt điều chỉnh tháng 10/2018)
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...